Portfolio

Op dit moment schrijf ik geregeld recensies voor de Leeuwarder Courant. In oktober recenseerde ik twee familie- en twee jongerenvoorstellingen. Mooie voorstellingen die eigenlijk een groter publiek verdienen dan het aantal mensen dat er op af kwam. Nieuwsgierig? Tijl Uilenspiegel, Feeks, Hotel Perdu en Ontspoord.

Mooie verhalen
In de categorie ‘Idrealisme’ valt een aantal verhalen dat ik schreef over stichting Edukans, hun werk en de impact ervan op mensen hier en in het Zuiden. Edukans voor onderwijs, Schoenendoos doet wonderen, Op huisbezoek in Oeganda, Naar school in Ethiopië, Reis naar Oeganda, Reis naar leeftijdsgenoten werkt jaren door.

Andere mooie verhalen: Feestelijk diner met Enjoy!, Zweven als een vogelBorstvriendelijk ziekenhuis in Sneek, Heel Friesland aan de borst.